Velg en side

Derfor sparer man tid med Aktørportalen

Er man advokat i et stort selskap eller dommer i en sak der saksdokumentene er svært viktige for å kunne avgjøre en dom, da trenger man et godt system hvor alt samles uten fare for forspillelse eller tap. Man bruker Aktørportalen.

Denne nettsiden tillater alle involverte i saken, bortsett fra partene i saken, å få bedre innsikt. Ved å samle alt i en slik portal, binder opp mindre tid, som dommeren eller advokaten kan bruke på helt andre ting.

Nedunder skal vi se nærmere på hvorfor dette gjør at man sparer tid.

Døgnåpen portal

Da denne nettsiden har en døgnåpen portal, kan man til og med sitte hjemme dersom man finner ut at man mangler dokumenter eller møtetider til neste sak skal settes. Man slipper å dra tilbake på kontoret, lete rundt eller ringe opp andre for å finne ut av det.

Som travle aktører i en svært viktig del av rettssystemet er det utelukkende positivt med en slik nettside hvor dokumentene er lagret til en hver tid.

Ryddig oppbevaring

Men Aktørportalen vil alle som har tilgang også kunne oppbevare dokumentene trygt og uten risiko for at papirene går tapt. Selv om det aldri skal skje, er en slik digital løsning helt avgjørende. Det er et positivt redskap så lenge det er fullstendig trygt. På internett har man likevel en mikroskopisk mulighet for å bli hacket. Derfor utstyres nettsiden med beskyttelse i fire lag, med elektronisk pålogging med for eksempel BankID.

Rekke rettsmøtet

En stor fordel er at alle møtetider og frister alltid blir oppdatert i den digitale versjonen. Hvor flaut er det ikke å komme for sent til et viktig møte eller rettsak fordi man tok feil av tiden. I Aktørportalen har man hele tiden oversikt og selv om man glemmer eller ikke har oppdatert kalenderen på iPhone, så vet man at Aktørportalen holder orden.

Kontroll over salærbehandling

Noe som alltid krever kontroll og tid er salærene. Har alt blitt ført opp og hvor mye skulle faktureres. I Aktørportalen holder man oversikt og det gjør det enklere å planlegge for den neste uken, måneden eller året. Aktørportalen gir kontroll ved å ta imot informasjon som arkiveres, kategoriseres og forenkles. Salærene vil bli korrekte og uten feil.

Alle ting som før krevde lang tid og mye av arbeidsdagen er nå satt i system.