Velg en side

Ny teknologi åpner for helt nye produktdesign og produksjonsmåter

Produktutvikling kan være en kompleks prosess, der tekniske begrensninger, kundens krav og selskapets ønsker hele tiden utfordrer hverandre. Mange ganger er det selvfølgelig ønsker til nye funksjoner og egenskaper som driver innovasjon og utvikling av ny teknologi, men i noen situasjoner er det også omvendt. Årene etter de første månelandingene var et slikt eksempel, der forskjellige erfaringer kunne overføres til en mer jordnær bruk.

CAD, CAM og CNC – forutsetninger for moderne biler, MacBook og mye mer

De aller fleste moderne produksjonsprosesser er på en eller annen måte avhengig av teknologiene CAD, CAM og CNC. Computer-Aided Design handler helt enkelt om å designe komponenter og deler digitalt. I dag er det en selvfølge, men husk på at selv fly en gang ble designet med penn og papir. CNC, som er en forkortelse for Computer Numerical Control, handler om å styre maskiner i produksjonen digitalt. Dette begrepet omfatter en rekke forskjellige produksjonstrinn, og maskiner fra produsenter som for eksempel Zimmermann kan skape svært komplekse komponenter.

Når disse to teknologiene føres sammen er det mulig å snakke om CAM, det vil si Computer-Aided Manufacturing. Veloptimaliserte CAM-løsninger gjør veien fra konsept til ferdig produkt kortere. Dessuten er mange moderne produkter helt avhengige av denne typen løsninger. Mange bilkomponenter produseres med CNC, og Apples MacBook-maskiner er frest ut fra et stykke aluminium.

I skyen eller ikke – avgjørende for mange av fremtidens produkter

Det er lett å få inntrykk av at praktisk talt alt foregår i «skyen» i 2022, og det er selvfølgelig noe sannhet i det. Samtidig er det ikke en selvfølge at alt skal kjøres i skyen, og markedet for grafikkløsninger og mobile prosessorer er fortsatt i voldsom vekst.

Disse valgene vil ha mye å si for hvordan fremtidens produkter vil designes og produseres. Samtidig vil slik ny teknologi bygge videre på et solid fundament av velutviklede løsninger for digital design og produksjon.