Velg en side

Ny teknologi gjør industriproduksjon mer effektiv og fleksibel

Mange av verdens aller mest velkjente og populære selskaper er «skybaserte», og tilbyr hovedsakelig digitale tjenester. Noen, som for eksempel Apple, selger produkter – men produserer ikke noe i egne fabrikker. I en slik verden er det lett å glemme at alle produkter og tjenester til syvende og sist er basert på verdiene som den globale produksjonsindustrien skaper hver eneste dag. Ny teknologi har bidratt til å gjøre driften mer og mer effektiv, samtidig som den også er fleksibel som aldri før.

Bruk av CAD, CAM og automatisering

De aller fleste produksjonsprosesser benytter seg av såkalt CAD og CAM i 2022. CAD betyr «Computer Aided Design», og CAM er en forkortelse av «Computer Aided Manufacturing». Med CAD-programvare er det enkelt å tegne og modellere forskjellige komponenter og deler, eller et helt fly eller romskip. Begrepet CAM benyttes om prosessen med å knytte sammen det digitale produktet i CAD-verden med fysiske maskiner fra produsenter som Zimmermann – som lager delene i den virkelige verden.

CAD og CAM fører per definisjon til automatisering, da oppgaver som tidligere ble utføre manuelt nå gjøres av en maskin. Dessuten kan også tilstøtende trinn i produksjonsprosessen automatiseres ved bruk av forskjellige roboter.

Fleksibilitet med CAM

Moderne industri må være fleksibel, med tanke på markedsforhold, etterspørsel og andre faktorer som forandres fra dag til dag. Dessuten stiller «just in time»-logistikk høye krav til at produksjonen kan skje til eksakt rett tid. Anstrengt fraktmarked og problemer med logistikk i løpet av de siste årene har vist hvor sårbart dette systemet kan være – noe som også har ført til økt etterspørsel etter mer lokal fleksibel produksjon.

Med CAM er det mulig å stille om produksjonsutstyr i løpet av kort tid, uten behov for manuell omprogrammering av en mengde forskjellige maskiner. Slik ny teknologi kan være helt avgjørende for konkurransedyktigheten til en produksjonsbedrift, og derfor er det også naturlig å investere i slikt utstyr.