Velg en side

Helsesektoren har gavn av ny teknologi

Intelligent teknologi fyller mer og mer i hverdagen vår, både på jobben og hjemme i våre egne stuer. Teknologi spiller en stor rolle i mange forskjellige aspekter av samfunnet, og i løpet av de siste årene har det vært en enorm utvikling i bruken av kunstig intelligens, og kanskje spesielt i helsesektoren.

Legebesøkene dine flyttes til nettet, og du kan nå oppleve virtuelle konsultasjoner med din egen lege! Det finnes til og med apper som kan hjelpe deg med tannsjekk og lage nye og forbedrede tannpleierutiner – bare ved å scanne tennene dine med mobiltelefonen!

Ny teknologi er med andre ord i stand til å ivareta og utføre funksjoner vi ikke trodde var mulig for bare få år siden. Det har vært en enorm teknologisk utvikling når det kommer til hjelpemidler man kan ta i bruk der hjemme til profesjonelt medisinsk teknisk utstyr vi finner på sykehusene og klinikker rundt omkring i verden. Det er heller ingenting som tyder på at denne teknologiske utviklingen kommer til å bremse i nær fremtid.

Digital fremgang i helsesektoren

Digitaliseringen bremser ikke, og den utvikler seg raskt og funksjonelt innenfor flere ulike samfunnsområder. Utviklingen av ny teknologi innenfor helsesektoren har eksplodert de siste ti årene, og det er ingen tvil om at den norske helsesektoren vil oppleve en stor omveltning de neste årene.

Teknologien som allerede har gjort sitt inntog er “superintelligent”, som for eksempel kunstig intelligens. Teknologien handler kort fortalt om å overføre og koble sammen menneskelig intelligens og den logiske sansen til datamaskinen. Ved hjelp av bildegjenkjenning kan datamaskinen identifisere og gjenkjenne ting som allerede er lastet opp til systemet. Dette er utrolig effektivt og gir blant annet private borgere muligheten til å finne kunnskap om forebygging, diagnoser og behandling på egenhånd.

Teknologi kan føre til bedre helse

Det er ingen tvil om hvor viktig teknologien er for legemiddelindustrien og legepraksiser, og det vil dukke opp flere og flere løsninger som vil ha stor innvirkning på industriens fremtid. Kunstig intelligens er allerede med på å effektivisere en rekke prosesser som sparer både tid og penger, og man snakker allerede om mulighetene for at kunstig intelligens vil stå for de fleste operasjonene i fremtiden.

Det er ikke lenger bare ulike bedrifter og industrier som benytter kunstig intelligens, for i dag ser vi også mer og mer kunstig intelligens som gjør livet både lettere og morsommere for privatpersoner.

Teknologi har allerede stor innvirkning på folks levekår, og kan hjelpe oss med å finne bedre løsninger på helseutfordringer for den enkelte. Vi kjenner allerede til teknologier og apper som fokuserer på forbrukerhelse, og som hjelper til med alt fra måling av hjerterytmen til diett, kalorier og riktig dosering av medisiner. Hvis vi kan få enda mer hjelp av teknologien fremover, er det bare å ønske fremtiden velkommen med åpne armer.