Velg en side

Hologram på skinner

En blanding mellom hologram og virkelighet skal hjelpe politikere med å fatte viktige beslutninger i forbindelse med by- og knutepunktutvikling ved Sundvollen langs Ringeriksbanen.

– Dersom dette verktøyet hadde eksistert under planleggingen av Barcode, tror jeg den ville blitt mye høyere. Da ville man kunne stå hvor som helst i byen og sett bygningene slik de i dag fremstår. Jeg tror man ville lagt på tre-fire etasjer til, sier Marianne S. Aasen, direktør for konsept og plan i Bane NOR.

Under konferansen Power of Sharing – The Next Digital, som gikk av stabelen onsdag 23. mai i Operaen i Oslo, viste hun fram noen smakebiter fra et høyst uvanlig pilotprosjekt. Ved hjelp av Microsofts HoloLens-teknologi skal nemlig politikere og andre interessenter få anledning til å befare Sundvollen i all sin prakt – lenge før stasjonen eksisterer på ordentlig.

– Politikere er usikre på beslutningene de må ta. De synes for eksempel det er vanskelig å bestemme seg for hvor høyt det skal bygges. Så blir saken sendt til videre utredning, og tiden flyr. Når du står med en plansje eller en illustrasjon får du ikke et godt helhetsinntrykk. Det gjør du med denne teknologien, sier Aasen.

Offentlige innovasjonsledere

Bane NOR rår over Norges største tomt. Den er 5000 kilometer lang, og alle deler som er bredere enn en skinnegang kan i prinsippet brukes til eiendomsutvikling. Her vil Bane NOR legge til rette for fremtidens knutepunkter.

– Når det gjelder innovasjon mener jeg offentlige virksomheter skal gå foran med et godt eksempel, ikke minst innenfor bygg og eiendom. Vi bruker tross alt fryktelig mye offentlige midler. Og når du i tillegg ser på hvor mye penger som går med på å rette opp byggefeil, så er dette grunn god nok til å tenke nytt, sier direktøren.

Kom i gang!

HoloLens-piloten på Sundvollen begynte med at Marianne S. Aasen satt seg ned sammen med Henning Bodin, leder for digital forretningsutvikling i BN Eiendom, og Kjetil Taraldlien, Business Development Director i Sopra Steria, for å drøfte hvordan de kunne visualisere den kommende utbyggingen best mulig for beslutningstakerne.

– Teknologien er selvsagt ikke 100 prosent på plass ennå, men det som er der går det an å jobbe med. Skal du drive med innovasjon kan du ikke vente til all teknologi er ferdig utviklet. Du må komme i gang, ellers vil du ikke holde tritt med den teknologiske utviklingen, sier Taraldlien.

Aasen forteller at Bane NOR også har begynt å se på hvordan HoloLens kan brukes til drift og vedlikehold av bygninger.

– Her ligger det et kjempepotensial, særlig for oss som har eiendom i grisgrendte strøk der det ikke sitter fagkompetanse til daglig. Ved å bruke mixed reality i kombinasjon med dialog med en fagperson, kan vi redusere driftskostnadene våre ganske betydelig, sier hun.

Taraldlien ser et betydelig potensial hos nær sagt alle som har drift og vedlikehold som en del av sin virksomhet.

– Ved å digitalisere dagens prosesser og samtidig utnytte mulighetene som ligger i teknologier som augmented reality og mixed reality, er det mulig å se for seg store gevinster, sier han.

Vil ha med flere på laget

Aasen håper at flere aktører i bygge- og eiendomsbransjen nå vil være med på laget.

– Jeg håper folk sperrer opp øynene sine for denne teknologien og de mulighetene som ligger i den. På sikt er ikke dette noe Bane NOR skal sitte og holde på med alene. Andre store byggherrer, som Statsbygg og Forsvarsbygg, burde også komme på banen, mener hun.

Taraldlien roser Bane NOR Eiendom for å være fremoverlente i ukjent terreng.

– De har ikke brukt måneder og år på å utarbeide forretningscaser og utredninger, men i stedet kastet seg uti det. Her har mange andre virksomheter et par ting å plukke opp. Identifiser noen hypoteser, sett sammen tverrfaglige team og test i vei. Den er den beste måten å lære på, sier han.