Velg en side

Basefarm får Sven Ole Skrivervik som ny teknologisjef

Sven Ole Skrivervik har siden begynnelsen av 90-tallet vært aktiv i utviklingen av norsk IKT-bransje både som leverandør og kunde. Fra 1. januar 2018 går han fra NextGenTel for å jobbe som CTO med digital utvikling hos Basefarm.
– Jeg har fått jobbe helt i front innenfor IT og kommunikasjon i hele karrieren. De siste årene har mitt hovedfokus vært å kombinere teknologi med økonomi og strategi i en CTO-rolle hvor jeg har ledet høyt kompetente teknologer innenfor veldig fremtidsrettede løsnings-områder.  Et naturlig neste steg nå var å gå over på IT-drift og tilrettelegging for sky-baserte løsninger, sier Sven Ole Skrivervik.
Skrivervik opplever Basefarm som godt posisjonert i forhold til å muliggjøre digitale utviklingsprosesser.
Han startet karrieren i broren Helges Skrivervik Data i 1987 der han var sentral i å få Cisco og Sun Microsystems til Norge før han gikk over i en IT-rolle i Kværner ASA. Der var hovedfokus å standardisere og utvikle IT-løsningene i et globalt, norskbasert selskap. Videre gikk veien til Sun Microsystems Norge til nøkkelrolle som produkt og teknologisjef i en tid hvor Sun Microsystems mer eller mindre var synonymt med Internet-utviklingen.
I ISP-oppstarten BlueCom fikk Skrivervik så ansvar for utrulling av en nasjonal kommunikasjons-infrastruktur til støtte for DSL-basert utrulling i det norske markedet, før han gikk videre til Catch Communication og Ventelo Norge gjennom oppkjøp. Gründervirksomhet i Xperion, direktør for teknologi og kundeservice i Proact IT Norge fra 2008 og CTO i Telio Telecom/NextGenTel fra 2013 med fokus på utvikling av mobile tjenester står også på CV-en.
Skrivervik har en Bachelor of Science fra Universitetet i Bergen i 1989 og la i 2004 en MBA fra NHH på toppen av dette.
Basefarm er en europeisk driftsleverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger. Digital transformasjon vil på et punkt uunngåelig innebære å sette nye applikasjoner i drift. Basert på Basefarms lange driftserfaring, har selskapet fundament for mange år i forveien å tilrettelegge for vellykket drift og valg av fremtidsrettede teknologiplattformer. Basefarm leverer tjenester innen big data, IT-sikkerhet, applikasjonsdrift og hybride skyløsninger som dekker hele bredden fra colocation i egne datasentre til fullt driftsansvar for både private og offentlige skyplattformer. Selskapet ble etablert i 2000 i Norge og har i dag ca. 500 medarbeidere i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og Østerrike.
Basefarm ble rangert på førsteplass innenfor kategorien Serviceleveranser i ”2016 Nordic IT Outsorucing Study” fra Whitelane Research. Året før ble selskapet plassert i kategorien “Cool Vendors” innenfor applikasjonsdrift av analysefirmaet Gartner. Cool Vendor-signaliserer robusthet og innovasjonsevne. Også datterselskapet The unbelievable machine company (*um) i Tyskland og Østerrike er blitt Cool Vendor, da for informasjons-infrastruktur og big data. For andre år på rad ble @um i 2016 dessuten utpekt av Experton Group som ”Big data-leder”.
Se også: www.basefarm.com og datasenter.basefarm.no