Velg en side

Hvordan kan teknologi endre måtene man låner penger på?

Det er mye som har endret seg de siste 100 årene, men det er mye som ikke har endret seg. En av tingene som har endret seg minimalt de siste årene er hvordan vi låner penger. Vi låner fortsatt til en bank og bankene ser fortsatt ganske like ut. Dette er i ferd med å endres nå, det er et lite race mellom nye selskaper nå for å revolusjonere måten man bruker penger på, inkludert måten man låner penger på

Innovasjonen innenfor bank og finans blir populært kalt Fintech. Utviklingen her drives i stor grad av reguleringer og oppmykninger av reguleringer som bidrar til innovasjon. Blant annet så har vi noe som heter PSD2, dette er en regulering fra EU som gjør at bankene må åpne opp sin data for verifiserte tredjeparter.

I Norge så har vi et gjeldsregister som kommer veldig snart, det åpner opp for nye innovasjon og nye modeller. Dette kan åpne opp for at det kan komme nye produkter til de med god økonomi men også de som sliter med dårlig økonomi. Det er nok mange med gjeldsproblemer som frykter et gjeldsregister men man skal ikke se bort i fra at dette vil føre til bedre produkter for dem også.

Hvordan vil dette påvirke hvordan jeg låner penger?

Når alle banker har åpnet seg opp for PSD2 så kan man se for seg at du f.eks låner penger hos «Norges beste lån». «Norges beste lån» er ikke noe bank, men det er et selskap som flytter lånet ditt konstant dit hvor det er best rente. Så hvis du f.eks har billån, boliglån og et hyttelån så ender du kanskje opp med å ha 3 lån, 3 forskjellige steder.
Med et gjeldsregister så vil risikoen til bankene gå ned og man vil få bedre betingelser hvis man har god økonomi. Hvis man allerede har mye gjeld så vil man få et avslag eller kanskje få tilbud om et annet produkt som kanskje er mer tilpasset deg.
Alt i alt så kommer teknologien med tiden til å gjøre at det blir billigere å låne penger og at bankene kommer til å tjene mindre penger. Vi som forbrukere kommer til å få bedre produkter og enklere produkter. Slik det ser ut nå så kommer de tradisjonelle bankene til å kjempe i mot med nebb og klør helt til de ser at de må gi opp.