Velg en side

Norge kan spare 10,7 milliarder ved å velge Pinga fremfor Akson

Innlegg fra Helsepartiet.

Innen kun seks måneder kan IT-systemet Pinga løse alle de oppgavene som E-helsedirektoratet og PWC planlegger å bruke 22 milliarder kroner og ti år på.

Leder for Helsepartiet Agder, dr. Egil Hagen, ledet presentasjonen av Pinga på Helsepartiets Arendalsuke 2020.
Leder for Helsepartiet Agder, dr. Egil Hagen, ledet presentasjonen av Pinga på Helsepartiets Arendalsuke 2020.

Et alternativ til Akson, kommunenes IT-system for helse, heter Pinga. Dette er utprøvd i flere land. Pinga har bevist at det reduserer helsekøene gjennom å utnytte kapasiteten på nytt og bedre vis.

Høsten 2020 var Helsepartiet alene om å arrangere Arendalsuken, hvor vi innledet med å løfte frem Pinga som alternativ til Akson:

– Fredag 14. august leide vi Arendal kino og avholdt stormøte med koronatrygg avstand. Med oss på Teams hadde vi professor Arne Bjørnberg fra Frankrike, Sorsix-administrasjonen fra Australia og Pinga-brukere i Serbia. Her fikk salen en grundig gjennomgang av systemets funksjoner, trygghet, nasjonale helseopplysningslagring og juss. Også en påfølgende runde med spørsmål og svar fra salen om systemet fikk vi til. Pinga fremstår som et særdeles interessant alternativ til det uklare Akson-prosjektet som PWC og E-direktoratet så langt har skissert for offentligheten, sier partileder Lise Askvik.

Hele seansen fra Helsepartiets Arendalsuke ble streamet live og ligger tilgjengelig på våre nettsider. Presentasjonen er blitt sett av flere tusen.
– At Aftenposten og norsk media griper fatt i ett av de opplagt billigere og funksjonelle IT-systemene som har bevist seg i praksis, finner vi løfterikt. Norske helsetjenester behøver mest av alt store investeringer i operativ kapasitet ute i helsetjenestene, der pasienter og ansatte befinner seg, og 11 milliarder til helsetjenester vil gi en real og nødvendig investering i innbyggernes liv og helse, helt i tråd med Helsepartiets grunnlag og politikk, sier Helsepartiets nestleder Lene Haug.

Helsepartiet mener at erfaringene så langt med E-direktoratets rolleblanding og dyre konsulenter fra PWC bør være nok til å sette en bremse i Akson-prosjektet.
– Hvis målet er å skaffe en trygg og virksom IT-løsning til beste for helsenorge og pasientene, bør ansvarlige myndigheter bruke ressursene på å kartlegge alternativene. Helsepartiet har løftet frem Pinga som Norge kan få implementert i løpet av bare seks måneder. Hvorfor bruke 11 milliarder og ti år, når det er mulig å bruke 230 milliarder og bare et halvt år, sprø andre nesteder Erik Hexeberg.

Denne uken vil Helsepartiet vil ta Pinga til Stortinget.
– Vi vil denne uken henvende oss til Stortingets helse- og omsorgskomite for å presentere for dem Pinga som et alternativ til Akson, sier Askvik.
– Stortinget fikk ingen åpen høring om Akson, nå vil vi bistå til at i hvert fall ett av de opplagt billigere og bedre alternativene blir belyst for våre folkevalgte. Det må være en demokratisk plikt for våre fremste helsepolitikere å sette seg inn denne saken som kan spare helse-Norge for 10.7 milliarder kroner.