Velg en side

Skal styre veksten i Nordomatic

Byggautomasjonsfirmaet ansetter en erfaren økonomisjef for å lykkes med de ambisiøse planene.

Fredrik Lundh kommer fra Assa Abloy-selskapet Certego, og har tidligere lang erfaring fra automasjonsbransjen. Først som økonomidirektør, så som forretningsutvikler. Da jobbet han sammen med Kristian Findstrup, som nå er Country Manager i Nordomatic.

– Fredrik er en smarting, som jeg gleder meg over å endelig få jobbe med igjen. Vi har ambisjoner om å vokse kraftig framover, og må finne balansen mellom organisk vekst og oppkjøp. Med sin brede erfaringsbakgrunn han den rette til å sørge for en sunn utvikling i årene som kommer, sier Findstrup.

Stort potensial i byggautomasjon

Sammenlignet med Sverige og Danmark er Nordomatic Norge små, med 25 av 400 ansatte totalt. Omsetningen er 50 av totalt 900 millioner. Fredrik Lundh ser lyst på vekstmulighetene for den norske organisasjonen.

– Nordomatic har et forsprang med sine skyløsninger. Uten bindinger til noen merkevarer kan vi fritt sette opp den optimale løsningen for hvert enkelt prosjekt. Med en liten og spesialisert organisasjon kan vi uten byråkrati tilpasse oss nye behov. For meg er det motiverende og spennende å få være med på den reisen vi står foran i Norge.

Flere trender bidrar positivt

Lundh peker på en rekke trender som påvirker betydningen av BMS (Building Management Systems) i positiv retning. Dette grensesnittet mot nervesystemet av følere og styringsenheter i smarte bygg blir stadig viktigere, spesielt ettersom løsningene blir selvlærende og prediktive.

– Vår del av byggebransjen sitter for eksempel på nøkkelen til energieffektivisering, som er avgjørende for å nå klimamålene som er satt. Videre begynner digitaliseringen i bygg og anlegg å få tilstrekkelig momentum, en utvikling som går hånd i hånd med utbredelsen av Smart Buildings. Gjennom omfattende bruk av hjemmekontor har nok kontoransatte blitt mer bevisste på sitt fysiske arbeidsmiljø. I sum betyr dette at også ledelsen og styret hos våre kunder begynner å engasjere seg i verktøyene som sikrer optimal drift av bygg, sier Lundh.


Nordomatic har hovedkontor i Oslo. Kundelisten inneholder store byggherrer, eiendomsforvaltere i privat næring, entreprenører, offentlig sektor og kommuner.

Mer informasjon finner du i 2020 Sustainability Report, som kom før helgen: