Velg en side

100-dobling i videosamtaler etter koronakrisen

Samtidig som koronakrisen snur opp-ned på hvordan vi deltar i samfunnet, er flere designdrevede digitale løsninger nå i ferd med å få sitt gjennombrudd.

Pandemien setter sine synlige spor over hele landet. Smittefare og hjemmekarantene gjør det vanskelig å utføre dagligdagse oppgaver, som å gå til legen eller delta på styremøte i sameiet. Likevel har ikke Norge stoppet helt opp.

I mange bedrifter og organisasjoner har videomøter og samhandlingsverktøy allerede vært en del av arbeidshverdagen en stund. Nå som store deler av arbeidsstokken sitter hjemme, flyttes de fleste forretningskritiske funksjoner over på disse plattformene. Og mens skolene står tomme over landet, bruker elever nå ulike digitale læringsverktøy.

DOGA er blant institusjonene som allerede tilbyr digitale verktøy og guider til både næringsliv og offentlig sektor som ledd i arbeidet med å løfte fram design- og arkitekturdrevet innovasjon. Nylig ble DOGA-huset i Oslo omgjort til en digital møteplass.

Inntjening og aksjonærutbytte kan dobles

– Design kan løse viktige utfordringer som samfunnet vårt står overfor, ikke minst når det kommer til digitale løsninger. De virksomhetene som aktivt bruker design for å løse små og store utfordringer har en gigantisk fordel nå, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

Hjemdal mener det er på høy tid at enda flere utnytter det enorme potensialet som ligger i designdrevet innovasjon. Ved å sette brukerne i sentrum blir nyskapingen mer treffsikker og samfunnsnyttig. En McKinsey-studie fra 2018 viser at både inntjening og aksjonærutbytte er nær det dobbelte i de bedriftene som jobber med designdrevet innovasjon.

Legetime på video

Koronakrisen er i ferd med å forandre måten vi mottar medisinsk behandling på. Om lag 7600 leger og psykologer ved 3500 kontorer i Norge og Danmark bruker nå videosamtaler for å konsultere med pasientene sine. Videoplattformen de bruker er norsk, utviklet av oppstartsselskapet Confrere, og har nylig fått ros av helseminister Bent Høie.

– Vi tilpasset produktet til en yrkesgruppe som var under sterkt press også før pandemien. De trengte noe som kunne tas i bruk med én gang og ikke krevde installasjon. Det var helt avgjørende at løsningen var enkel å bruke for pasientene, slik at legene slapp å lære opp dem også, sier designer Julie Elise Hauge i Confrere.

Derfor ble brukerne – både pasient og lege – satt i sentrum under den den tverrfaglige og designdrevne utviklingen av videoplattformen. Løsningen ble grundig testet i målgruppene, og Confrere-utviklerne brukte mye tid på å innhente, tolke og følge opp tilbakespill fra brukerne.

Pandemi ga økning på 5000 prosent

I januar i år mottok Confrere det høythengende DOGA-merket for design og arkitektur for løsningen sin. Imidlertid gikk det nokså tregt med å få leger og psykologer til å investere i løsningen. Så kom koronakrisen.

– Til og med februar hadde vi under 200 videosamtaler daglig. I forrige uke lå snittet på 10 000 samtaler hver eneste dag, og fremdeles øker bruken, forteller Hauge.

Hun trekker fram god design og gjennomtenkt utforming som helt sentralt i situasjoner der brukeren er under press og har begrenset med tid til å sette seg inn i et nytt konsept.

– Dersom brukernes behov blir ivaretatt helt fra starten, får du et brukervennlig produkt som ikke krever mye opplæring og oppfølging. I en krisesituasjon som den vi er inne i nå, er dette uhyre viktig, sier Hauge.

Tusenvis av årsmøter på skjerm

En halv million mennesker bor i OBOS-bolig, og 20 000 sitter i styret i borettslaget sitt. Når ingen av disse nå kan møtes fysisk lenger, spøker det for titusener av årsmøter og generalforsamlinger, så vel som for den daglige dialogen mellom beboere, styrene og OBOS.

Heldigvis har OBOS nylig investert i to digitale løsninger: Vibbo og Styrerommet. Førstnevnte fremmer kommunikasjon mellom styrene og beboerne, mens sistnevnte gjør det mulig å drive styrearbeid foran skjermen. Tidligere i år mottok begge verktøyene DOGA-merket for design og arkitektur.

– Vi har sett en stor økning i bruken av begge løsningene de siste ukene. Ikke minst har bruken av beboerportalen Vibbo eksplodert. På grunn av pandemien regner vi med at 90 prosent av kundene våre vil bruke portalen til å gjennomføre digitale årsmøter og generalforsamlinger, sier Eiliv Mæhle Liljevik, direktør for marked, strategi og IT i OBOS Eiendomsforvaltning.

Må kunne brukes av alle

Han forteller at Vibbo gjør det enkelt for styret å planlegge årsmøtet og samle innspill til saker og tillitsvalgte. Beboerne kan i ro og mak delta på årsmøtet, som i digital form varer i åtte dager i stedet for to timer. De kan stemme over saker og velge styremedlemmer på mobiltelefonen i sofaen hjemme.

Fordi både beboere og tillitsvalgte har svært varierende grad av digital kompetanse, har det vært avgjørende for OBOS at de digitale løsningene skal kunne brukes av alle. Gjennom en designdrevet utviklingsprosess tok OBOS og designpartner Unfold derfor utgangspunkt i brukernes behov og forutsetninger.

– Våre digitale verktøy er like viktige for oss som nettbanken er for bankkunder. Vi ønsker dessuten at kundene våre er mest mulig selvbetjente. Da må vi lage løsninger som alle behersker, noe som gjør det helt nødvendig med tett dialog med brukerne og hyppig testing underveis, sier Liljevik.