Velg en side

Anbefalinger om håndtering av norsk atombrensel

Næringsminister Iselin Nybø har mottatt en rapport som har sett på hvordan det brukte norske atombrenselet burde behandles. I rapporten anbefaler Norsk nukleær dekommisjonering (NND) at brenselet bør behandles i Frankrike eller Sverige før det deponeres. Behandling er anslått å koste 4 milliarder kroner.

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD/Øyvinn Myge

– Det er viktig at vår generasjon rydder opp. Sikker oppbevaring er det viktigste når vi skal finne permanente løsninger for vårt eget radioaktive avfall. Vi har nå fått faglige råd fra NND om hvordan vi kan behandle dette, og på best mulig måte ivaretar sikkerheten, sier næringsminister Iselin Nybø

Norge har 16,5 tonn brukt reaktorbrensel. Om lag 11,5 tonn er kjemisk ustabilt og kan reagere med luft og vann. Det kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko i en oppbevaringsperiode på inntil 1 million år. Anbefalingen er gjort med utgangspunkt i Det internasjonale atomenergibyråets, IAEAs, prinsipp om ikke å påføre kommende generasjoner unødvendige byrder og retningslinjer for sikkerhet. Behandling vil innebære at norsk brukt brensel sendes ut av landet og oppbevares i inntil noen tiår før det returneres. Det finnes ikke tilgjengelig norsk teknologi på området. 

– Rapporten skal kvalitetssikres før regjeringen tar stilling til videre oppfølging. Vi håper å kunne gjøre dette i løpet av 2021, da spørsmålet om brukt brensel har stor betydning for gjennomføring av og kostnader i oppryddingsarbeidet, sier Nybø.