Velg en side

Lagre strøm fra solcellepanel fra sommeren til vinteren?

Veldig mange nordmenn vurderer å kjøpe solcellepanel til sin bolig for å kunne forsikre seg mot strøm. Solcellepanel er en måte å redusere kostnaden på strøm på i et totalt bilde. Veldig mange som vurderer solcellepanel ønsker billigere strøm på vinteren, men dessverre så klarer ikke solcellepanelene å produsere nok strøm til å dekke behovet om vinteren. Om sommeren så produserer man mer strøm enn man bruker, da selger man denne strømmen tilbake til strømselskapet. Utfordringen her er at man ikke får en særlig god pris for strømmen man produserer. Derfor lurer veldig mange på om man kan lagre strømmen. 

Det virker jo logisk, tenk hvis man kunne produsert strøm om sommeren. Deretter så kunne du lagret denne i kjelleren og brukt den på vinteren når prisen var høy. Da ville man redusert kostnadene sine betydelig og solcellepanelene ville hatt en mye høyere ROI

Dessverre så er det et problem med tanken ovenfor, det finnes i dag ikke gode nok batterier til en fornuftig pris. Kostnaden for batterier er fortsatt høy. Det vi vet er at det foregår et race mellom USA, Europa og Kina på nettopp batterier. Alle ønsker å finne oppskriften på et batteri som holder lenge og som er rimelig(ere) enn dagens løsninger. Det er først når det kommer at man kan begynne å lagre strøm til man trenger dette. 

Veldig mange gjør nettopp dette allerede på hytter i Norge, de høster inn strøm fra solcellepaneler på hytta igjennom hele året. Strømmen blir lagret på batterier og brukes når de bruker hytta. I en vanlig bolig så bruker man naturligvis mer strøm enn på en hytte men etterhvert så vil det bli mulig å lagre strømmen til når du trenger den mest. Det kan f.eks være at du ønsker å kjøpe strøm når prisen er billig og så bruke din egen strøm når prisen er høy. 

Hvis man finner gode løsninger på batterier som har lang levetid, stor lagringskapasitet og rimelige i drift så vil man etterhvert kunne påvirke strømprisen betraktelig. Dette vil i så fall ikke bare påvirke deg men kraftselskapene også. Da må de kanskje over på en ny modell som krever en litt annerledes prisstrategi enn de har i dag