Velg en side

Mesh – en nettverksløsning

Norge er i særklasse når det gjelder teknologisk nyvinninger og har et sterkt forskningsmiljø knyttet til de store universitetene rundt om i landet. Men det er ikke før de siste årene at man har sett potensialet til gründervirksomhet som har blomstret opp. Noen lykkes med nyvinninger som tar markedet med storm, andre igjen drar utenlands for å få inspirasjon og mulighet til å fange et større marked, mens andre igjen sliter med å gjennomføre ideene sine. Det kan være de har en god ide, men ikke vet hvordan de skal gjennomføre oppgavene, eller de vet hvordan de skal gjennomføre et prosjekt, men ikke har noen god ide, eller kanskje mangler de den viktige finansiering.

Mesh – et nav for innovative gründere

Selve ordet mesh betyr maske i sammenhengen netting, og det er netting-mønsteret som er hele ideen med dette samlingspunktet for innovative gründere. Mesh er en gruppe unge mennesker som så behovet for å finne en arena for likesinnede til å knytte bekjentskap, utvide nettverket, få nye impulser og ideer, for enklere å kunne realisere sine prosjekter på.

Det som ofte skjer er at mange sitter inne med ideer, på hver sin kant, og når tiden går, er det mange som legger bort ideene sine uten at de blir realisert. Kanskje sitter mange med nokså like ideer, og når de møtes i Mesh, kan de utveksle informasjon og ideer, og kanskje også starte opp et samarbeid. Det er enklere å realisere en storm drøm, dersom man er flere sammen.

Noe som kanskje ikke mange tenker på er at slike samarbeid kan føre til store nyvinninger og ny forståelse av verden ved at kloke hoder kommer sammen for å utvikle og realisere gode ideer.

Slike hub eller nav finnes andre steder også, og Silicon Valley trekkes fram som en av de største områdene hvor nettverk blir stiftet. Det er blant annet nærheten til forekomsten av silisium, en viktig bestanddel i datamaskiner (halvleder som brukes i chips, transistorer også videre).

Mesh ligger midt i spikersuppa i Oslo. Derfor er Mesh plassert midt i et større nav, nemlig hovedstaden selv. Her har man de største miljøene for gründere, og hit er det vanlig at man kan trekke til seg bedrifter, foredragsholdere og innovatører. I Mesh kan man samle kompetanse på mange forskjellige områder. Noen har kunnskap om prosjektering, andre om regler for import og eksport. Andre har peiling på konjunkturer i råvarehandelen, mens andre vet hvordan man skal lage en hjemmeside.

Et nettverk som springer ut fra en rugekasse som Mesh er vil være sterkt, samtidig som at det består av noder, hvor man kan komme seg til målet, fortere enn på andre måter.

Mesh-nettverk- en trådløs løsning

Mesh-nettverk kommer stadig til å bli mer og mer vanlig i norske hjem. For etter hvert som man får flere enheter med trådløse tilkobling, blir dekningen stadig blir mer utsatt. I bedrifter har systemet eksistert i mange år, slik at medarbeidere flere steder på arbeidsplassen kan jobbe simultant og vekselsvis, uten av signalet forringes. Mesh-nettverket består av noder plassert rundt om i leiligheten eller huset, slik at signalet er like godt overalt i huset. Man skal huske på at betongvegger og forskjellige kabler som ligger i veggene kan redusere dekningen i forskjellige rom. Mesh-nettverk tilbys stadig oftere av de store nettverksselskapene, som ser at markedet for stadig bedre tråløse løsninger øker.

Det er klart at Mesh har to forskjellige betydninger, men begge bygger på den samme ideen om at et maskenettverk både er sterkt og effektivt. I disse tider er slike logistiske løsninger viktig både for næringslivet, private husholdninger, men ikke minst for sysselsettingen i en stadig vanskeligere samfunnsstruktur.