Velg en side

Ny teknologi: Hvor viktig blir kunstig intelligens i fremtiden?

At kunstig intelligens har sneket seg inn i hverdagen nesten ubemerket i lang tid, vises blant annet ved at ting som tidligere var mer kjent fra science fiction, nå er blitt normalitet. Dette gjelder selvkjørende biler så vel som ansiktsgjenkjenning. AI har for lengst funnet sin bruk i arbeidsverdenen så vel som i spillverdenen. Dette gjør også nettcasinoer stadig mer attraktive for brukerne. 

I nettcasinoer, inkludert https://www.mobilebet.com/no, brukes AI for eksempel i kundesupport. Hvis du stiller et spørsmål i en live chat, blir det først stilt til en bot. Den kunstige intelligensen bestemmer deretter om den kan tilby kunden en løsning på problemet eller sende spørsmålet videre til en menneskelig supportmedarbeider.  

Nye teknologier gjør sitt inntog

I dag gjør mange nye teknologier arbeidslivet mye enklere og mer effektivt. Dette gjelder også den private sfæren. Bruken av kunstig intelligens spiller en svært viktig rolle i dette. Spesielt når AI brukes i arbeidslivet, blir det raskt tydelig at takket være samarbeidet mellom mennesker og AI oppleves mange oppgaver som betydelig mindre stressende. I tillegg blir arbeidsprosessene også mye mer produktive. Dette gjelder spesielt for rutineoppgaver eller komplekse dataanalyser.

På mange forskjellige områder har AI-verktøy allerede blitt effektive assistenter, ettersom arbeidstakere hovedsakelig avlastes for rutineaktiviteter. I helse- og omsorgssektoren gir kunstig intelligens verdifulle forslag til forebygging, terapeutiske tilnærminger og tidlige diagnoser. Leger kan bruke sin kunnskap på en mye mer målrettet måte ved hjelp av teknisk intelligent støtte.I industriell produksjon sørger AI-roboter for betydelig lavere feilrater. Her overtar de i økende grad oppgaver innen produksjon og kvalitetskontroll.

Videre er overlegenheten til AI-støtte tydelig i serviceyrker, som kundestøtte nevnt ovenfor. Dette sikrer blant annet at kundetilfredsheten økes og effektiviteten forbedres betydelig. Takket være AI-støtte minimeres mange farer betydelig. AI-roboter brukes overalt der farlig og helseskadelig arbeid må utføres, og der bruk av mennesker kan unngås. 

KI har revolusjonert spillverdenen

Utviklingen av kunstig intelligens er særlig viktig for data- og videospill. Til syvende og sist brukes mer og mer komplekse regelsett i spillene her. De sikrer en troverdig reaksjon fra karakterene i spillverdenen. Intelligent oppførsel skal imiteres her. Etter hvert som spillverdener blir mer komplekse og større, fortsetter kravene til AI å vokse.

Dette påvirker spesielt standardene som brukes på NPC-er (ikke-spillerkarakterer). For spillutviklere har disse blitt mer og mer krevende. I dag må NPC-er være i stand til å ta stadig mer komplekse beslutninger. Et godt eksempel på dette er spillet Halo 2, der fiendtlige romvesener kan samarbeide og koordinere angrepene sine. Til tross for alt dette skal NPC-ene bare være så smarte som koden deres tillater dem å være. Tross alt er fokuset på at de ikke beveger seg fritt i spillet. Deres oppgave er å støtte spilleren.

Skyen er en annen viktig teknologi

Temaet skyen vil også spille en viktig rolle i fremtiden. Når det gjelder spill, er det klart at spillere i dag er vant til å kunne spille et spill når som helst. I tillegg til videreutviklingen av kunstig intelligens sørger spillutviklere også for at spillerne alltid vil ha tilgang til favorittspillene sine i fremtiden. Cloud gaming vil sikre nettopp dette. En ny trend dukker allerede opp her. I fremtiden vil det ikke lenger være nødvendig å kjøpe spill, men i stedet tegne abonnementer. Dette vil gjøre det mulig å få tilgang til favorittspillene sine og spille dem fra hvor som helst. I tillegg spares verdifull lagringsplass. Dette gjelder imidlertid ikke bare cloud gaming, men hele feltet cloud computing. 

VR er en annen viktig teknologi

Virtuell virkelighet (VR) er også en type kunstig intelligens og har stort potensial på mange områder. VR har sin opprinnelse i underholdningsindustrien. VR har for lengst fått fotfeste i videospill. Det finnes allerede flere og flere videospill som kan spilles i virtuell virkelighet. For eksempel kan du allerede glede deg over poker på denne måten. Men VR har også for lengst funnet veien inn i andre deler av samfunnet og økonomien.

VR og vitenskap og medisin 

I mellomtiden brukes VR for eksempel til behandling av fantomsmerter hos amputasjonspasienter. Det kan også støtte medisinsk diagnostikk. Men den kan også brukes til opplæring i kirurgiske teknikker. Videre gir det et bredere kirurgisk synsfelt.

Det finnes studier som sier at VR også kan brukes til behandling av soldater med PTSD (posttraumatisk stresslidelse). Det brukes også i simuleringer for opplæring av ulike yrkesgrupper som piloter, astronauter eller lokomotivførere.

VR og andre mulige bruksområder

Flere bransjer benytter seg nå av VR-teknologi. For eksempel kan mange virtuelle fremstillinger være nyttige for å avgjøre om et produkt er verdt å vurdere eller ikke. Eller VR gir rett og slett mye bekvemmelighet i privat sektor. 

Ikea: Hos Ikea får kundene mulighet til å gå virtuelt gjennom sitt fremtidige kjøkken hjemmefra, i riktig målestokk og med en realistisk grafisk fremstilling.

Audi: Hos bilprodusenten Audi er det installert VR-stasjoner i utstillingslokalene, slik at kundene kan se en hvilken som helst bilkonfigurasjon nesten tro mot originalen. 

Filmindustrien: Her har man for lengst innsett potensialet i VR. Derfor investeres det stadig mer i VR-filmer. Oculus har derfor grunnlagt et «Story Studio»

Sport: I fremtiden vil sportsbegivenheter bli sendt i VR, noe som vil gi seerne muligheten til å dra nytte av perspektivet fra et toppsete direkte på stadion.Erotikk: VR kan få en helt spesiell rolle på dette området. Forbrukerne kan samhandle med digital erotikk med realistisk avbildede digitale kopier av sine favorittskuespillere.