Velg en side

Sopra Steria er i front med VR/AR

Sopra Steria er et fransk selskap med hovedkontor i Paris. Selskapet har 1900 konsulenter i Frankrike, og totalt over 3400 konsulenter spredt over Europa. Samlet hadde selskapet over 48500 ansatte i 2022. Sopra Steria utvikler software, i tillegg til å levere konsulenttjenester og andre digitale tjenester. Selskapet har røtter tilbake til Sopra som ble grunnlagt i 1968, i 2014 annonserte selskapet sammenslåing med Steria, med mål om å bli ledende på IT-tjenester i Europa.

X-Reality

Sopra Steria sier selv at X-Reality åpner for mer effektive, stabile og repeterbare måter å jobbe på. Dette kan være svært nyttig i en verden som blir stadig mer kompleks. Sopra Steria skal gjøre dette ved å kombinere VR og AR, eller Virtual Reality og Augmented Reality. Dette omtales også ofte som Mixed Reality eller MR.

Med data og VR/AR skapes det et eget økosystem med utstyr som kan utnyttes av brukerne. Her vil bevegelse og stemmestyring brukes til å kontrollere utstyret. Data som samles inn vil bli prosessert av AI i realtid, noe som kan gi en bedre forståelse av situasjonen hos brukerne.

Hvordan kan X-Reality brukes?

Det er ingen tvil om at X-Reality fra Sopra Steria kan få mange bruksområder. Selv nevner de alt fra å forstå brukererfaringer hos kunder, undervisning og assistering i industri til samarbeid i operasjoner på mennesker.

Mixed Reality

Mixed Reality eller MR brukes for å beskrive sammenslåing av den virkelige verden og en datagenerert virkelighet. Ved å bruke spesielle briller kan brukerne se både virkelige objekter og objekter som er skapt av hologrammer med datakraft.

Mixed Reality har allerede vært i bruk på flere ulike arenaer. Her kan vi blant annet nevne design, underholdning, undervisning, militær trening, helsevesenet, og ikke minst kontroll av roboter. I det siste tilfellet vil mennesker kontrollere en robot som utfører det fysiske arbeidet.

Mixed Reality er et konsept som har eksistert over lengre tid. For eksempel ble Virtual Fixtures utviklet av Armstrong Laboratories og brukt av US Air Force i 1992. Dette er en plattform hvor mennesker kan styre roboter i virkelige omgivelser, samtidig som man har 3D Fixtures, altså data lagt over.

Mixed Reality som forbruksvare

Mixed Reality er først og fremst tilgjengelig for profesjonelle aktører, men det er ventet at dette skal kunne bli like vanlig som å ha en smarttelefon. For eksempel er Apple i gang med å utvikle Apple Glasses. I dag er det usikkert om når vi kan forvente oss disse, men det er ting som tyder på at det ikke er for langt frem i tid.

Reality One og Reality Pro har blitt varemerkeregistrert, og det spekuleres i om det er Apple som står bak. Det snakkes også om at Apple arbeider med å utvikle realityOS som skal brukes på deres VR og AR produkter.

Apple er selvsagt ikke den eneste aktøren som driver med utvikling av produkter for VR/AR. Både Facebook og Amazon er nevnt som konkurrenter for Apple Glasses. Mye av dette er selvsagt spekulasjoner, men det som er sikkert er at det foregår mye spennende utvikling av ny teknologi.