Velg en side

Droner – en nødvendighet eller en plage?

Det er mange meninger om droner. Noen mener de er farlige leketøy for uvettige gærninger og en fare for både privatliv og freden. Men samtidig er det mange som ser nytten av droner, som både kan brukes til redningsoperasjoner og arbeid som både er krevende og farlig. Så hva er egentlig en drone og hva kan de brukes til?

Droner er små eller store ubemannede fartøy som kan brukes i luft og vann. De styres enten ved hjelp av en fjernstyrt konsoll eller en programvare som hjelper den til å bruke koordinater og GPS-teknologi. Droner kan brukes både militært, offentlig og sivilt.

Militære droner

Bruken av militære droner har mange formål, og det setter mange etiske spørsmål til livet. Dronene kan brukes til spionasje, av de allierte kalt etterretning eller rekognosering. De kan også transportere missiler og til og med slippe bomber på militære mål. For mange er det skremmende å tenke på dette, i og med at det kan misbrukes av ukontrollerte grupper.

Offentlig har droner en viktig rolle, og potensialet er stort. Droner er perfekte til bruk i redningsaksjoner der folk er forsvunnet eller er savnet i terrenget. De kan også gå inn i områder der det er helsefarlig for personell å gå inn, som i en tunnelbrann eller i ulendt terreng. Droner kan også utstyres med avansert måleinstrument for været, eller å beregne trafikk og andre elementer vi er avhengige av. Det er mange ulike formål som droner passer utmerket til.

Kommersielt kan man tenke seg at droner kan brukes til levering på dør. Kanskje kommer det take-away dronelevering? Eller til å levere pakker og lignende.

Mange privatpersoner bruker droner som en hobbyaktivitet. Det er ikke begrensninger på kjøp av droner, men det er allerede iverksatt en god del lover for bruken.  Det kan være fornuftig håndtering, sikkerhetsavstand til mennesker, bygninger eller biler.

Disse dronene kan man bruke som leketøy, man kan koble et kamera til og ta fantastiske bilder med, eller man kan bruke dem til å spionere på naboen med. Det siste er ikke noe å anbefale.

Problemene med droner

Selv om det er mange fordeler med droner, kan man lett se problemene dukke opp. Mange fly piloter har klaget inn at de er bekymret for at de skal krasje i droner ved lift-off. De har ofte observert droner i nærheten av flyplasser og det er stor bekymring rundt dette.

I tillegg er det problem med at teknologien kan svikte og at dronen faller ned. Det er ikke lenge siden man så et eksempel på at dronen falt ned og nesten traff en alpinist på full fart ned bakken.

Det er også meldt om at folk har blitt truffet av droner.

Når det gjelder å bruke droner i militære operasjoner, kommer det mange etiske spørsmål opp. I spissen for bruken står USA, med de allierte dinglende etter. USAs militære oppdrag har de siste årene bestått i å utrydde såkalte terrorister. I denne kampen har det vært brukt droner, både droner som har overvåkningsutstyr, men også droner som bærer missiler og våpen. I løpet av få år har titusentalls uskyldige mennesker måtte bøte med livet i søken etter terrorister. For det er i ”krigen mot terror” USAs militære apparat bruker uttrykket ”fange eller drepe”. Et offer for droneangrep får ingen betenkningstid eller mulighet til å overgi seg.

Så droner er både en nødvendighet, men også et tema til bekymring. Til rekreasjon og sivile formål har droner en god framtid, både som kamera, målinger, leveranse og redningsaksjoner.

Som militært våpen er det stor bekymring rundt hva de kan brukes til. Tiden vil vise om droner blir brukt på en god måte.