Velg en side

Sommerdekk for våte veier

Våren er her for lengst, og det er på høy tid å finne frem sommerdekkene. Hver vår dukker det samme spørsmålet opp; duger dekkene én sesong til, eller må de byttes? Her er det viktig å tenke på at dekkene er den eneste kontaktflaten mellom bilen og veien, og for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet er det dermed helt nødvendig å kjøre med gode dekk.

Utover kravet om mønsterdybde er det ingen spesifikke krav til sommerdekkene, men det er viktig å være klar over at skillet mellom gode og dårlige dekk kan være svært stort. Dette gjelder spesielt på våte veier, som vi har mye av her i Norge, og det er derfor svært viktig å kjøpe riktige sommerdekk.

Krav til sommerdekk

Kravet til mønsterdybde på sommerdekk er på 1,6 mm, men NAF anbefaler at du bytter dekk når de er slitt ned til 3 mm. Dette først og fremst fordi kjøreegenskapene, spesielt på våte veiere, blir vesentlig dårligere med lavere mønsterdybde enn dette. Med en mønsterdybde på 1,6 mm økes bremselengden på vått føre med rundt 2,5 billengde, noe som i mange tilfeller kan være katastrofalt.

Vær også oppmerksom på at kravet gjelder for ¾ av slitebanens bredde, og for hele omkretsen på dekket. Mange dekk slites skjevt, og det er derfor nødvendig å måle der dekket er mest slitt. Husk også at dekk er ferskvare, og at de bør byttes etter 4-5 sesonger, selv om mønsterdybden er tilstrekkelig.

Ekstra viktig på våte veier

Dekkvaliteten er ekstra viktig på våte veier. Vann i hjulsporene gir fare for vannplaning, og det er derfor viktig å velge et sommerdekk som reduserer denne risikoen. Gode sommerdekk har et mønster som leder bort vannet, slik at kontakten med veien opprettholdes. Heldigvis er det forholdsvis enkelt å finne dekk som yter godt på vått underlag.

Fra 1. november 2012 trådte nemlig nye EU-regler for dekkmerking i kraft, og her finnes det en egen kategori for våtgrep. Alle dekkprodusenter er dermed pålagt å klassifisere dekkets våtgrep, på en skala fra A til G. Karakteren A angir at dekket har et godt våtgrep, mens karakteren G angir dårlig grep på vått føre. Forskjellen mellom de ulike bokstavene utgjør en forskjell i bremselengden på inntil en billengde ved kjøring i 50 km/t. Det kan også være en god idé å lese ulike dekktester, der ekspertene anbefaler dekk basert på testing både på tørt og vått føre.