Velg en side

Tar i bruk AI for mer personaliserte e-post-kampanjer

Nye funksjoner i løsningen Adobe Campaign gjør det enklere å utnytte data til å levere bedre kundeopplevelser ved hjelp av mer personalisert innhold på tvers av kanaler.

Oppdateringene i Adobe Campaign, som inngår i løsningsporteføljen Adobe Experience Cloud, skal gjøre det enklere å integrere e-post-markedsføringen tettere med annet innhold og andre kanaler for å styrke kunderelasjonen og -tilliten.

Løsningen utnytter nå Adobes AI-teknologi for automatisk å velge det optimale tidspunktet for utsendelse av e-post til den enkelte mottaker innenfor kampanjeperioden. Og utfra data om kundenes responstid og interaksjon sørger den for mer intelligent segmentering og riktig e-postfrekvens for hver kunde.

Adobe Campaign får i tillegg nye analyse- og rapporteringsfunksjoner, og et nytt drag-and-drop-grensesnitt som skal gjøre det enklere å skrive og komponere e-post med attraktive visuelle uttrykk. Det blir også mulig å skape, segmentere og sende ut en rekke lokale språkversjoner av push-meldinger fra en enkelt fil, og å måle kundeengasjementet på bakgrunn av språk.

– Våre undersøkelser bekrefter viktigheten av personalisert markedsføring, og viser at forbrukere er mest frustrert over selskaper som foreslår irrelevante produkter, sender tilbud som utløper og feilstaver navnet deres. Når virksomheter jobber for å levere riktig opplevelse til hver enkelt kunde er det avgjørende å kommunisere med dem på deres betingelser og i deres foretrukne kanaler, sier Kristin Naragon, sjef for Adobe Campaign.