Velg en side

Kan ny teknologi fikse den globale vannmangelen?

Nok en dag med regn, og da tenker man, er det virkelig vannmangel på jorda. Hvorfor får noen da alt, og hvor er det vannmangel.

Vannmangel kan oppstå på grunn av mange faktorer, som for eksempel at det generelt er lite tilgang på ferskvann der. Byene vokser over sin kapasitet, slik at det går ut over vannsystemene og bruke grunnvann.

Andre ting som påvirker hvor mye vann man har, er klimaet. Det ser ut til at den menneskelige aktiviteten endrer klimaet i større fart enn hva det normalt ville ha gjort. Det har ført til at isbreer smelter. Isbreene er i mange områder av verden, slik som i India, Nepal, Pakistan, hovedkildene for rent vann. Når disse smelter, forsvinner jo ikke vannet, men hvor blir det av? Det kan falle ned andre steder, og det faste tilsiget av vann forsvinner. Millioner av mennesker kan bli berørt. Og det er ikke en prosess som går fort. Til å begynne med. Men når den først har fått tak, så akselererer den.

Utbygging og rørlegging av elver kan også være grunnlag for å ødelegge de naturlige vannveiene. Det kan få konsekvenser for befolkningen.

Forsuring av vannet gjennom forurensning og bruk i industrien og landbruket vil også gjøre at vannet blir helsefarlig, og trenger mange tusen år for å renske seg for kjemikalier, avfallsstoffer og salt.

Elementene forsvinner ikke

Det som er bra med vårt lukkede system på jorda, er at elementene ikke forsvinner. De endrer form eller forflytter seg. Derfor kan fysikere og ingeniører være løsningen på å skape vann der man ikke skulle tro det var mulig å skape vann.

Vann er essensielt for alt liv, og når vi tenker på det, består kroppen vår av nesten 75% vann. En agurk består av 95% vann. Det er vann i lufta. Vann finnes overalt.

Rent vann ved hjelp av sola

I kriserammede områder, spesielt i Afrika der folk lider under krig, sult og tørkeperioder, kan det være nødvendig å skaffe mye rent vann fort. Ved hjelp av sollyset kan man renske skittent vann, ved å benytte sollyset til å koke vannet rent. Dette kalles solar vanndestillasjon, og ved å destillere vannet, dreper man ikke bare bakterier og kjemikalier, de renskes også ut. Selv om systemet er billig, trengs det infrastruktur til å få det ut til de trengende. Samtidig er systemet tregt, noe som gjør at andre metoder er bedre.

Bakterier man finner i naturen kan være en løsning. Disse såkalte bioflokkulantene tåler stor temperaturforandring og rensker vannet for kjemikalier og organisk avfall. Ved å tilføre dem i skittent vann, vil man få rent vann på kort tid. Systemene er ikke kostbare.

Slingshot er et nytt konsept for å rense vann. Med hjelp fra en Stirling motor kan systemet lage opptil 1000 liter vann om dagen, fra omtrent hva som helst. Systemet vil være operativt i 5 år uten vedlikehold, og bruker mindre energi enn en hårføner. Systemet er enkelt å sette opp og bruke. Slingshot bruker mekanisk fysikk for å destillere vann gjennom kompresjon av vanndamp. Singshot trenge en energikilde, men ikke mye strøm, omtrent 1000 KW for å lage 1000 liter vann. Gjennom systemet filtreres det ut etter tur, mineraler, mikrober, virus og bakterier. Tilslutt, ved å endre trykket, går dampen over til vann, som renner ut i et lukket rom. Vannet er fortsatt varmt, men ved hjelp av en varmeveksler blir vannet kaldt og klart til å drikkes.

Kunstige isbreer

Et spennende prosjekt er å lage kunstige isbreer. Det er satt i gang av en ingeniør, og startet opp i områdene rundt indiske byer som er totalt avhengige av vann fra isbreene i Himalaya. Når de nå smelter bort, må man finne nye løsninger. Han selv kalles dem en is-stupa, hvor fallende isvann, går gjennom et rør som samler vannmassene. Da skapes en fontene, som deretter gjør at vannet krystalliserer seg og blir til is.

Prosjektet er i startfasen, men regner med å kunne hjelpe store folkemasser med den stadig økende vannmangelen.